Σύμμαχος κατά του στρες η μεσογειακή διατροφή
H μεσογειακή διατροφή μπορεί να κατευνάσει το ψυχολογικό στρες και να συμβάλλει στην υγεία μας καθώς η ηλικία μας μεγαλώνει, παρεμβαίνοντας μεταξύ άλλων στους παλμούς της καρδιάς και στην ανταπόκρισή μας στην κορτιζόλη – την ορμόνη του στρες.
Στη διαπίστωση αυτή κατέληξαν ερευνητές από την ΙατρικήSource link