Παλμικό οξύμετρο: Γιατί και πότε είναι απαραίτητο
Η παλμική οξυμετρία είναι μια μη επεμβατική και ανώδυνη εξέταση που μετρά το επίπεδο κορεσμού οξυγόνου ή τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα. Μπορεί να εντοπίσει γρήγορα ακόμη και μικρές αλλαγές όσον αφορά το πόσο αποτελεσματικά μεταφέρεται το οξυγόνο στα άκρα που βρίσκονται πιο μακριά απόSource link