Μαστογραφία: Πόσο επικίνδυνη είναι η ακτινοβολία της εξέτασης
Είναι επικίνδυνη η ακτινοβολία από τη μαστογραφία και αν ναι, πόσο υψηλός είναι ο κίνδυνος; Πρόκειται για συνηθισμένη απορία κάθε γυναίκας που αναμένεται να κάνει μαστογραφία και ο Δρ Κωνσταντίνος Συργιάννης Διευθυντής Ιατρός Ακτινολόγος Ειδικός Απεικόνισης Μαστού του Metropolitan Hospital απαντά σ’ αυτό το φλέγονSource link