Λαγονοψοΐτης: Πού βρίσκεται – Πώς τον διατείνουμε με τρεις απλές κινήσεις
Ο λαγονοψοΐτης, ένας από τους σημαντικότερους μύες του σώματος, είναι ο κύριος μυς που αφορά την φυσική σταθερότητα. Εκτείνεται από το πλάγιο τμήμα της σπονδυλικής στήλης ως τα πόδια (έξω όριο του μηρού) και είναι ο μόνος μυς που συνδέει τα πόδια με τη σπονδυλικήSource link