Καρκίνος του Πνεύμονα: Η καθοριστική κίνηση που σώζει ζωές
Παρά τις νεότερες, πολλά υποσχόμενες θεραπείες, η θνησιμότητα για τους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα παραμένει σε υψηλά ποσοστά, καθώς η διάγνωση γίνεται συνήθως σε προχωρημένο στάδιο. Το γεγονός αυτό κάνει επιτακτική την πρόληψη και την εκστρατεία έναντι του καπνίσματος, αλλά και την προσπάθεια γιαSource link