Η διατροφή κλειδί για την υγεία του εγκεφάλου
Το γήρας σηματοδοτεί την έναρξη της εξασθένισης της γνωστικής λειτουργίας.
Πολλές έρευνες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η διατροφή αποτελεί «κλειδί» για την προστασία του εγκεφάλου.
Σε αυτές έρχεται να προστεθεί ακόμη μία, η οποία υποστηρίζει ότι με την κατάλληλη διατροφή μπορούμε να καθυστερήσουμε τη γνωστική παρακμήSource link