Απώλεια μνήμης: Ποιες γυναίκες απειλεί περισσότερο
Ο χρόνος που περνάει μια γυναίκα στην εργασία συνδέεται με τη διατήρηση των γνωστικών της ικανοτήτων, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια
Οι ηλικιωμένες γυναίκες που δεν δούλεψαν ποτέ κατά τη διάρκεια της ζωής τους έχουν χαμηλότερες επιδόσεις σε τεστ μνήμης συγκριτικά με εκείνες πουSource link